circulaire

De circulaire die van toepassing is op de verkopen van corporaties kan in mijn beleving alleen goed en zorgvuldig worden toegepast als er intensief wordt samengewerkt met partijen. Zowel de corporatie, de gemeente en de koper hebben hetzelfde belang, goed vastgoed.

Om die reden vind ik het dan ook zeer belangrijk om goed te luisteren naar de vraag vanuit de corporatie en vervolgens met elkaar te zoeken naar een uitwerking die daadwerkelijk bijdraagt aan de stad. Rotterdam was met haar “Rotte tanden project” de eerste stad die begreep hoe belangrijk samenwerking is en de uiteindelijke weg naar een tevreden resultaat.

Meer informatie: Circulaire MG 2013-02