verkoop voor corporaties

De verkopen voor corporaties zijn aan regelgeving gebonden. Bij verkopen is zorgvuldigheid en respect voor alle belangen noodzakelijk om tot een tevreden eindresultaat te kunnen komen.

Dat tevreden eindresultaat bestaat er voor mij uit dat de corporatie volledig geïnformeerd is over het traject van verkoop. En dat de koper na het uitvoeren van de eventuele werkzaamheden, vol trots het vastgoed kan verhuren en/of verkopen. Een samenwerking waarbij de grootste winnaar de stad Rotterdam is.

Sinds januari 2015 mag ik onder de naam Levitus Zakelijke Dienstverlening als zelfstandige dit fantastische traject uitvoeren.